Агроконсалтинг

 

Стратегічним партнером компанії «Ензим-Агро» в розвитку комплексного агрономічного сервісу та впровадженні новітніх агротехнологій є Лабораторно-діагностичний центр «AgroProff».

 

Сервісні послуги, які компанія «Ензим-Агро» спільно з Лабораторно-діагностичним центром «AgroProff» надають своїм клієнтам, дозволяють:

 • Правильно підібрати препарати і норми їх витрат для обробки насіння і обприскувань по вегетації;
 • Підвищити якість застосування препаратів;
 • Контролювати цільову витрату препаратів і уникати втрат продукту при внесенні;
 • Контролювати фітосанітарну ситуацію в полі.

 

Сервісна підтримка здійснюється в 4-х напрямках:

 

 • On-lab (в лабораторії, виконується спеціалістами Лабораторно-діагностичного центру «AgroProff»)

Важливим напрямком підтримки клієнтів компанії «AgroProff» є лабораторні сервіси:

 • Агрохімічний аналіз грунту (Визначення вмісту доступних форм макроелементів (Р2О5, К2О), кислотності грунту (рН), вмісту гумусу, легкогідролізуючий азот. Визначення сольового складу водної витяжки (хлориди, сульфати, карбонати, сума солей тощо. Визначення електропровідності грунту.
 • Комплексний аналіз рослинного зразка (Діагностика ураження рослин грибковими, бактеріальними хворобами, визначення видового складу патогенної мікрофлори, діагностика ураження нематодами, кліщами і комахами - шкідниками, фізіологічні пошкодження рослин, в комплексі з аналізом грунту на вміст токсичних солей в грунті, кислотність грунту, електропровідність водної суспензії.)
 • Фітоекспертиза грунту (Діагностика зараженості ґрунту грибними хворобами, визначення наявності в ньому цистоутворюючих нематод.)
 • Фітоекспертиза насіння і посівного матеріалу (Діагностика заселеності насіння і посівного матеріалу грибними і бактеріальними хворобами, визначення видового складу патогенної мікрофлори.)
 • Визначення якості природної води для зрошення (Визначення електропровідності, рН, рівня мінералізації води, наявність окремих токсичних солей, сухий залишок.)
 • Листова діагностика (Визначення вмісту в рослинах загального азоту (N), фосфору (Р2О5), калію (К2О), магнію (Mg), заліза (Fe), кальцію (Са), сірка (S), бор (B), марганець (Mn), залізо (Fe), цинк (Zn). Оцінка рівнів забезпеченості рослин цими елементами.)

 

 • On-field (у полі, виконується спеціалістами «Ензим-Агро»)

Експерти компанії «Ензим-Агро» здійснюють підтримку клієнтів у полі протягом всього сезону з метою:

 • Фітосанітарного моніторингу і оцінки загального стану посівів;
 • Визначення необхідної кількості обробок.

За результатами обстежень експерти рекомендують оптимальні терміни та норми витрати препаратів для отримання максимальної біологічної та господарської ефективності від обробок.

 

 • On-line (дистанційно, виконується спеціалістами «Ензим-Агро»)

Компанія «Ензим-Агро» надає своїм клієнтам дистанційну підтримку, яка включає:

 • Віддалену діагностику шкідників, збудників хвороб і бур'янів по електронній фотографії шкідливого об'єкта;
 • Надання рекомендацій щодо термінів і норм витрати препаратів;
 • Повідомлення за результатами фітосанітарного моніторингу посівів (фітосанітарні бюлетені)

 

 • On-farm (в господарстві, виконується спеціалістами «Ензим-Агро»)

Якість протруювання насіннєвого матеріалу і якість обприскувань під час вегетації є одними з основних факторів, що впливають на ефективність захисних обробок.

Клієнтам компанії «Ензим-Агро» доступні наступні сервіси, що дозволяють підвищити якість застосування препаратів:

 • Допомога в налаштуванні обприскувачів і протравлюючої техніки.
  Фахівці компанії «Ензим-Агро» здійснюють калібрування і налаштування обприскувачів (польових, садових, виноградні обприскувачі), виявлення недоліків і помилок, встановлення точної норми витрати рідини, підбір необхідного типу розпилювачів, надають рекомендації по поліпшенню якості внесення препаратів.
 • Для протравлювальних машин проводиться перевірка (дефектація) техніки для обробки, калібрування, настроювання продуктивності і синхронізація подачі розчину в необхідній кількості.
 • Ми також пропонуємо рекомендації по підбору розпилювачів для обприскувачів для досягнення максимальної ефективності препаратів компанії «Ензим-Агро».
 • Організація навчання персоналу.
 • В рамках спільних програм фахівці компанії «Ензим-Агро» проводять практичне і теоретичне навчання персоналу і керівного складу сільгосппідприємств.